Erkan Göksu. Târîh–i Güzîde’ye Göre Rûm (Anadolu) Selçukluları (2008)