Sertaç Sarıçiçek. Safeviler döneminde İran’da Avşarlar. Yüksek lisans tezi (2016)