Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)