Yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki (2019)