Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)