Yeganlı S. T., Hacıyev E. M. Turizm: dərslik (2006)