S. S. Bobchev. Kurum Han’ın Yasa Koyuculuğu (1983)