Süleyman Lokmacı. Solak-Zâde tarihi’nin tahlili ve metin tenkidi. Doktora tezi (2015)