Quliyev T. Neft terminlərinin izahlı lüğəti (2005)