Venesiyanın elçisi Mikele Membre Taclı bəyim haqqında