Piriyev R. X. Geodeziyanın əsasları və topoqrafiya: dərslik (1994)