Akdes Nimet Kurat. IV-XVIII. yüzyıllarda Karadeniz kuzeyindeki Türk kavimleri ve devletleri (1972)