Şükürov K. K. Türkmənçay–1828: tarixi xronika (2006)