Turgut Cura. Jacques Thobie’ye göre Osmanlı İmparatorluğu ekonomisinde Fransız nüfuzu ve çıkarları (1895-1914). Yüksek lisans tezi (2007)