Həsənov S. Q. Erməni dilində Azərbaycan-Türk mənşəli sözlər. Dissertasiya (2011)