Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)