Oğuz Gümüştekin. Urfa Hamidiye alayları. Yüksek lisans tezi (2019)