Ümit Ulvi Türk. Safevi Devleti’nin Özbek hanlıkları ve Babür Devleti ile siyasi ilişkileri (1526-1722). Yüksek lisans tezi (2017)