Məcidov V. H. Türk dünyasının qüdrətli hökmdarları, xaqanları, sərkərdələri. I kitab (1995)