Arzumanlı V. M., Mustafa N. Y. Tarixin qara səhifələri (1998)