Varis Abdurrahman. Karahanlılar Devleti ile Koçu (İdikut) Uygur Devleti`nin münasebetleri. Doktora tezi (2001)