Venesiyalılar Şah I Təhmasibin sarayında: Mikele Membre və Vinçenso Alessandri (2005)