Maksakovski V. P. Dünyanın coğrafi mənzərəsi. I cild: Dünyanın ümumi xüsusiyyətləri (2010)