Vural Yıldırım. XIX. Yüzyıla Kadar Macar Edebiyatında Türkler (1987)