Əfəndiyev V. Ə., Nağıyev S. Q. Əhali coğrafiyası (2006)