Əlizadə M. N., Əlizadə N. H. Windows 7 və Office 2012 (2012)