Məmmədov X. M. Azərbaycan milli hərəkatı, 1875–1918–ci illər (1996)