Yağmur Say. Türk İslam tarihinde ve geleneğinde Seyyid Battal Gazi ve Battalname (2009)