Abbasov Y. B. Azərbaycan, rus, ingiliscə danışıq kitabçası (2002)