Kadir Akbulut. Stratejik istihbarat kapsamında Milli Mücadele Döneminin değerlendirilmesi: Yüzbaşı Kemal Bey ve Mustafa Sagir olayları (1920-1922). Yüksek lisans tezi (2020)