Yücel Öztürk. Osmanlı hakimiyetinde Kefe, 1475-1600 (2000)