Hüseynov Y. R. “Qarabağnamələr” Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi (2007)