İbrahim Erdal, Yunus Özger. Türk Sosyal ve Siyasi Hayatında Yahudiler (2011)