Yusuf Tekin. Abbâsîler zamanında Kafkasya’ya yönelik Arap fetihleri ve Kafkasya’da Arap idari sistemin kurulması. Yüksek Lisans Tezi (2018)