Məmmədova G. H., Məmmədova Z. G. Azərbaycan memarlıq tarixi. II cild: orta əsrlər memarlığı, VIII-XIV əsrlər (2013)