Zeki Kaymaz. Âşık Paşa: Garîb-Nâme (dil özellikleri-kısmî transkripsiyon-söz dizini). Doktora tezi (1989)