Ziyaeddin Babakurban. Dış Türkler ve Türkistan Dâvası (1962)