Tunalı Hilmi`nin hayatı, siyasi düşünceleri ve eserleri

Tez KünyeDurumu
Tunalı Hilmi`nin hayatı, siyasi düşünceleri ve eserleri /
Yazar:İLKNUR YENİDOĞAN
Danışman: PROF. DR. MESUT ÇAPA
Yer Bilgisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı
Konu:Tarih = History
Dizin:Biyografi = Biography ; Tunalı Hilmi = Tunalı Hilmi
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
79 s.
02. Özet Tunalı Hilmi, Jön Türk ve Türkçülük hareketlerinin önde gelen isimlerinden olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin de renkli simalarındandır. Dönemine göre sıra dışı fikirleriyle anlaşılmayan bir kişilik olarak tarihte yerini almıştır. Tunalı Hilmi 1871 yılında Bulgaristan’ in Eskicuma kentinde doğmuştur. 1877 Osmanlı Rus Savaşı sırasında ailesiyle birlikte Türkiye’ ye göç etmiştir. Öğrencilik yıllarından itibaren siyasi hayatı da başlamıştır. Okul yıllarında başlattığı hürriyet mücadelesini sürdürerek Osmanlı Hükümeti’ nin dikkatini çekmiştir. Bir süre daha faaliyetlerini yurtiçinde gizli olarak sürdürmüşse de Hükümetin baskısı sonucu pek çok Jön Türk gibi yurtdışına kaçmıştır. Tunalı Hilmi önceleri Osmanlıcılık görüşünü savunmakla birlikte, zamanla İttihat ve Terakki’ nin diğer ileri gelenleri gibi, açık bir Türkçülük yandaşı olmuştur. Tunalı Hilmi kültürel alandaki Türkçülük hareketinin ilk temsilcisi ve öncüsü sayılabilir. Meşrutiyetin ilanından sonra çıkarılan aftan yararlanarak 1909 yılında yurda dönüp çeşitli Devlet görevlerinde bulunmuştur. Tunalı Hilmi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin özellikle Milliyetçilik ve Türkçülük konularında kürsüde en çok konuşan milletvekillerinden olmuştur. Konuşmalarında sürekli olarak an Türkçeyi savunmuştur. Türkçe’ nin yabancı sözcüklerden arındırılarak öz Türkçe’ nin yerleşmesi için çaba harcayan Tunalı Hilmi, kadın haklarının da savunucusu olmuştur. Bundan başka kadm – erkek eşitliğini dile getiren yazılarıyla da dikkati çekmiştir. Tunalı Hilmi’ nin siyasi hayatının yanında, düşüncelerim destekleyen pek çok tiyatro, risale, şiir ve hutbeler yayınlamıştır. Ayrıca gazete ve dergilerde de yazılar yazmıştır.
03. Summary Tunalı Hilmi, placed between leader names of Jeune Turcs and Turkists is also one of the colored personnages of the Grand National Assembly of Turkey. He took part in the history as a personality with his nonunderstood ideas, according to his period of time. Tunalı Hilmi was been born in year 1871 at Eskicuma city of Bulgaria. He had ingrated to Turkey with his family during the war Ottoman – Russia. His political life has been started from his student years. His liberty dispute, which commenced in his school years, had drawn attention of the Ottoman government, continuing his activities in the country secretly, under pressure of the government. In the end, he left the country as other Juene Turcs. Tunah Hilmi, formerly defending Ottoman opinion, in the course of his time, he became an open partisan of the doctrine of the Turkists, as other leading persons of the committee of union and progress. Tunalı Hilmi may be considered as a representative and a vanguard of the doctrine of the Turkists movement, in cultural field. He had returned to the country, on year 1909, profiting from the exemption law which has been puplished after the declaration of the constitutional government. Tunah Hilmi, was one of the deputies who at most spoken on reading – stand in assembly in matter of nationalism and doctrine of the Turkists. In his lectures, he had defended the pure Turkish Language. Tunalı Hilmi, deffendant the rights of the woman, was all the time expending his efforts to establish pure Turkish. Making clear the Turkish Language from the words. Besides, he drawn attention by his writings, causing to talk the woman and man equality. There are many publications of Tunalı Hilmi with him, in political life, as theaters, periodicals, poems and sermons. Also he had written in news papers and reviews.

Download: Click here