Vəlişov N. T. Azərbaycan faciələrinin təqvimi (2010)

Title:Azərbaycan faciələrinin təqvimi (hər bir azərbaycanlı üçün yaddaş kitabı)
Author:Nazim Tapdıqoğlu (Nazim Tapdıq oğlu Vəlişov)
Translator:
Editor:M. Məmmədov
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:“MBM” nəşriyyatı
Year:2010
Pages:315
ISBN:9789952290332
File:PDF, 9.41 MB
Download:Click here

Vəlişov N. T. Azərbaycan faciələrinin təqvimi (hər bir azərbaycanlı üçün yaddaş kitabı). Redaktor: M. Məmmədov. Bakı: “MBM” nəşriyyatı, 2010, 315 s. ISBN 9789952290332

Annotasiya: Son dərəcə qiymətli, tədqiqat səviyyəli bu kitabda başı tarixən min bir bəlalar çəkmiş Azərbaycanın ayrı-ayrı illərdə üzləşdiyi fəlakət və faciələrin təqvim tarixləri toplanmışdır. Kitabda təqvimin xronoloji ardıcıllıqla düzülən hər bir gününün müxtəlif faciəli hadisələri əks olunmuşdur. Kitab faciəli, amma eyni zamanda dəyərli tarixi keçmişimizi əks etdirən və bu səpkidə ürəklə, əsl vətənpərvərlik ruhu, türkçülük eşqi ilə yazılan ilk sestemli, universal nəşrdir. Müəllif hər bir təqvim gününün Azərbaycan xalqı üçün faciəvi xarakter daşıdığını sübut etməyə çalışmış və buna, demək olar ki, nail olmuşdur. Gərgin axtarışlar və böyük zəhmət bahasına araya-ərsəyə gətirilən və geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulan bu kitab yəqin ki, oxucular tərəfindən maraqla qarşılanacaq və öz layiqli qiymətini alacaqdır. İnanırıq ki, bu kitab gənc nəslin milli vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə almasında böyük rol oynayacaq, tarixi faciələrimizi əks etdirən tədqiqatlar arasında özünə layiqli yer tutacaqdır…