Vəlixanlı N. M. Naxçıvan – ərəblərdən monqollaradək, VII-XII əsrlər (2005)

Title:Naxçıvan – ərəblərdən monqollaradək (VII-XII əsrlər)
Author:Nailə Məmmədəli qızı Vəlixanlı
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Y. M. Mahmudov
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm” nəşriyyatı
Year:2005
Pages:152
ISBN:5806617122
File:PDF, 0.96 MB
Download:Click here

Vəlixanlı N. M. Naxçıvan – ərəblərdən monqollaradək (VII-XII əsrlər). Elmi redaktor: Y. M. Mahmudov. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2005, 152 s. ISBN 5806617122