Viktor Mari Hüqo. Səfillər (2013)

Viktor Mari Hüqo. Səfillər (2013)
Viktor Mari Hüqo. Səfillər (roman). Tərcümə edənlər: M. Rəfili (I, II hissələr), B. Musayev (III, IV, V hissələr). Bakı: “Qanun Nəşriyyatı”, “Əli və Nino” Nəşriyyatı, 2013, 976 s. ISBN 978-9952-26-466-1

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 299 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Leave a Comment