Yəzdi H. İ. Səfəvilər dövründə İran. Dissertasiya (2005)

Yəzdi H. İ. Səfəvilər dövründə İran. Dissertasiya (2005)
Title:Səfəvilər dövründə İran. Dissertasiya
Author:Hüseyn İsmayıl oğlu Yəzdi
Translator:
Editor:Elmi rəhbər: Y. M. Mahmudov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Bakı Dövlət Universiteti
Year:2005
Pages:168
ISBN:
File:PDF, 21.2 MB
Download:Click here

Yəzdi H. İ. Səfəvilər dövründə İran: tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya. Bakı: Bakı Dövlət Universiteti, 2005, 168 s.