Naxçıvan MR xəritəsi

Naxçıvan MR xəritəsi

Naxçıvan Muxtar Respublikasının [… ilə aid] yeni inzibati xəritələrindən biri.
Pulsuz yüklə