Akdes Nimet Kurat. IV-XVIII. yüzyıllarda Karadeniz kuzeyindeki Türk kavimleri ve devletleri (1972)

Title:IV-XVIII. yüzyıllarda Karadeniz kuzeyindeki Türk kavimleri ve devletleri
Author:Akdes Nimet Kurat
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yayınları, sayı: 182
Place:Ankara
Publisher:TTK Basımevi
Year:1972
Pages:XI, 511
ISBN:
File:PDF, 47.2 MB
Download:Click here

Akdes Nimet Kurat. IV-XVIII. yüzyıllarda Karadeniz kuzeyindeki Türk kavimleri ve devletleri. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yayınları, sayı: 182. Ankara: TTK Basımevi, 1972, XI+511 s.