Peter B. Golden Central Asia in World History (2011)

Peter B. Golden Central Asia in World History (2011) pdf

Peter B. Golden Central Asia in World History (2011)

File format: PDF
File size: 7.18 Mb


➤Free Download: yandex

Related posts:

Букшпан А. С. К истории древних тюркских государственных образований (1928)
Гарустович Г. Н., Иванов В. А. Печенеги и огузы в евразийских степях (2001)
Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Zekeriya Kitapçı. Kuzey Türk kavimleri arasında İslâmiyet: Hazarlar, Burtaşlar, Bulgarlar, Başkurtla...
Yehoshua Frenkel. The Turkic peoples in medieval Arabic writings (2015)
Гумилев Л. Н. Древние тюрки (1967)
Гумилёв Л. Н. Открытие Хазарии (1966)
Самойлович А. Н. Избранные труды о Крыме (2000)
Нурмухамедов М. К., Жданко Т. А., Камалов С. К. Каракалпаки (1971)
Yunus Oğuz. Eski Türkler üzerine araştırmalar ve Gumilev'in eleştirisi (2012)
Сулейменов О. О. Код слова: введение в Универсальный этимологический словарь «1001 слово» (2014)
Süleymenov O. O. Az-Ya (2015)
Süleymenov O. O. Az-Ya (2007)
Joachim Werner. Der Grabfund von Malaja Pereščepina und Kuvrat, Kagan der Bulgaren (1984)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Yusuf Akçura. Üç tarz-ı siyaset (1995)
Kolektif. Oğuzlar: dilleri, tarihleri ve kültürleri (2015)
François Georgeon. Türk milliyetçiliğinin kökenleri: Yusuf Akçura, 1876-1935 (1996)
el-Bîrûnî. Kıymetli taşlar ve metaller kitabı (2017)
Jean-Paul Roux. Orta Asya: tarih ve uygarlık (2001)
Мухаммад Наршахи. Исторiя Бухары (1897)
Nerşahî. Târîh-i Buhârâ (2013)
Jean-Paul Roux. Aksak Timur: İslamın kutsal savaşçısı (1994)
Wilhelm Barthold. İslâm medeniyeti tarihi (1984)
Jean-Paul Roux. Babur: Büyük Moğolların tarihi (2008)
Morris Rossabi. Khubilai Khan: his life and times (2009)
Morris Rossabi. Kubilay Han: yaşamı ve dönemi (2015)
Peter B. Golden, Constantin Zuckerman, Ananiasz Zajączkowski. Hazarlar ve Musevîlik (2005)
Osmanlı belgelerinde Kırım Hanlığı (2013)