Abbaslı İ. İ. Folklorşünaslıq axtarışları. İki cilddə. II cild (2009)


Abbaslı İ. İ. Folklorşünaslıq axtarışları. İki cilddə. II cild. Elmi redaktor: K. İmanov. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2009, 344 s. ISBN 5-8066-1170

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 3.73 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀