Ahmed Refik. Muhteşem Süleyman’ın Viyana Kuşatması (2016)


Ahmed Refik. Muhteşem Süleyman’ın Viyana Kuşatması (H. 936/M. 1529). Yayına Hazırlayan: Ömer Kul; BKY: 102, Tarih: 13. 3. Baskı. İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı, 2016, 152 s. ISBN 978-975-00981-2-3

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 8.36 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀
Arka kapaktan: Ahmed Refik’in orijinal adı Devr–i Süleymân–ı Kanûni’de Birinci Viyana Muhasarası olan bu kitabı, Birinci Viyana Kuşatması’nı bütün ayrıntılarıyla ele almaktadır. 16 Ekim 1908 tarihinde tamamlanmış bulunan eserde, Osmanlı Devleti’nin kale kuşatma teknikleri, ordunun sevk ve idaresi ve yirmi gün devam eden seferin en ince ayrıntıları akıcı bir üslupla anlatılmıştır.