Asif Hacılı. Ahıska türklərinin sürgün folkloru (2014)


Hacılı A. Ahıska türklərinin sürgün folkloru. Bakı: “Mütərcim” NPM, 2014, 100 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 0.63 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀