Aşurbəyli S. B. Şirvanşahlar dövləti (2006)

Aşurbəyli S. B. Şirvanşahlar dövləti (2006) Aşurbəyli S. B. Şirvanşahlar dövləti: VI–XVI əsrlər. Ruscadan tərcümə edən: A. Bağırov; Redaktor: E. Məmmədyarova. Bakı: “Avrasiya Press”, 2006, 416 s. ISBN 978-9952-53-8

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 10.1 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀ ? Yandex ?