Cəfərov C. Ə., Allahverdiyev C. V. İrəvanda milli maarifçilik mühiti (2017)

Cəfərov C. Ə., Allahverdiyev C. V. İrəvanda milli maarifçilik mühiti (2017)


Cəfərov C. Ə., Allahverdiyev C. V. İrəvanda milli maarifçilik mühiti. Elmi redaktorlar: B. Xəlilov, N. Mustafa. Bakı: “ŞərqQərb”, 2017, 440 s. ISBN 978-9952-517-96-5

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 143 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀